Інформація для українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС

Ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист в ЄС, тобто вони матимуть дозвіл на проживання, доступ до освіти та ринку праці.

Українцям не потрібно реєструвати статус біженця. Після завершення 90 днів, передбачених безвізом, громадяни України можуть законно залишитись в Європі на довший термін.

Гроші, які нададуть країнам ЄС, що приймають переселенців, спрямують на надання послуг людям, які вимушено виїхали зі своєї країни. Зокрема, для допомоги українцям ці кошти вкладатимуть у:

  • житло;
  • школи;
  • лікарні;
  • дитячі садки.

Також у цих країнах проводитимуть консультації, які допоможуть місцевій владі краще зрозуміти та задовольнити різні потреби переселенців.

Тимчасовий захист негайний та колективний, тобто евакуйовані українці не мають подавати індивідуальні заяви, щоб отримати притулок. Вони одразу мають право на житло, роботу, медичну допомогу та освіту. Тож не реєструйтеся для отримання статусу біженця! Попросіть «тимчасовий захист». Бо шукачі притулку проходять місяці реєстрації та не отримують доступу до ринку праці. Ознайомтесь з останнім рішенням Єврокомісії 🔗тут

Підстави для отримання статусу біженця мають індивідуальний (особистісний) характер. Це можуть бути побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, політичних переконань чи належності до певної соціальної групи, громадянства чи підданства. Натомість підстави для отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту, мають зовнішній характер: зовнішня агресія, іноземна окупація, громадянська війна, зіткнення на етнічній основі, природні чи техногенні катастрофи. Тому ситуація в Україні є радше підставою для отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту.

Тимчасовий захист буде діяти протягом 1 року, але якщо ситуація в Україні покращиться, механізм можуть достроково зупинити. Водночас цей період можуть автоматично подовжити ще на шість місяців, максимум двічі. Також Європейська комісія може запропонувати Раді ЄС збільшити тривалість захисту ще на один рік. Тобто максимальний строк тимчасового захисту – три роки.

Временная защита немедленна и коллективна, то есть эвакуированные украинцы не должны подавать индивидуальные заявления, чтобы получить убежище. Они имеют право на жилье, работу, медицинскую помощь и образование. Не регистрируйтесь для получения статуса беженца! Попросите «временную защиту». Потому что искатели убежища проходят месяцы регистрации и не получают доступ к рынку труда.

Вскоре, скорее всего, «Директива о временной защите» будет полностью введена в действие Европейской комиссией в соответствии со статьей 5 Директивы.

Это дает огромное преимущество перед приютом, а именно:

✔️полный доступ к рынку труда.

✔️полный доступ к медицинской помощи.

✔️полный доступ к социальному обеспечению.

✔️бесплатный проезд по территории Шенгенской зоны.

Подождите, пока местные власти будут готовы зарегистрироваться в соответствии с настоящей Директивой о временной защите. Европейская комиссия уже официально объявила, что директива будет действовать в течение 90 дней. Этот срок будет продлен (до 3 лет).

Основания для получения статуса беженца носят индивидуальный (личностный) характер. Это могут быть опасения стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе, гражданству или подданству.

Основания для получения статуса лица, нуждающегося во временной защите, имеют внешний характер: внешняя агрессия, иностранная оккупация, гражданская война, столкновение на этнической основе, природные или техногенные катастрофы. Поэтому ситуация в Украине скорее основанием для получения статуса лица, нуждающегося в временной защите.

Также в Директиве ЕС украинцы, спасающиеся от войны, считаются перемещенными лицами. В то же время представители Евросоюза подчеркивают, что эвакуированные украинцы являются беженцами. Возможно, оговорка, но на самом деле это понятия не тождественны и имеют разную юридическую процедуру.

Временная защита будет действовать в течение 1 года, но, если ситуация в Украине улучшится, механизм могут досрочно остановить. В то же время, этот период могут автоматически продлить еще на шесть месяцев, максимум дважды. Европейская комиссия может предложить Совету ЕС увеличить продолжительность защиты еще на один год. То есть максимальный срок временной защиты – три года.

Читайте также: #UNITEDFORUKRAINE — платформа допомоги українцям за кордоном