Естонія пропонує тимчасову безпечну домівку для українців

ІНВЕСТ ЕСТОНІЯ (Invest Estonia) І РОБОТА В ЕСТОНІЇ (Work in Estonia) допомагають українцям у пошуку безпечної тимчасової домівки, роботи та місця для бізнесу в Естонії.

Естонія готує прихисток для українських людей, які були змушені бігти з України, щоб знайти безпечний тимчасовий притулок в Естонії. Естонія допомагає українцям знайти житло, роботу, медичну допомогу, дитячий садочок і школу в Естонії на термін що буде потрібний. Бізнес-компаніям допомагають тимчасово переїхати з метою забезпечення безперервності бізнесу, якщо того вимагає ситуація в Україні. Крім цього Інвест Естонія  призупинила всі іноземні інвестиційні проєкти в Росії і Білорусі.

  • Віза не потрібна

Для перетину естонського кордону, українці повинні мати дійсний документ для перетину кордону, паспорт громадянина.

  •    Житло

Рада з питань біженців Естонії  намітила коротко- та довгострокові варіанти надання житла для українських біженців з можливістю проживання безкоштовно або з мінімальними витратами.

  •   Робота

Українські громадяни, які прибули до Естонії з наявністю або без візи мають право на роботу в Естонії за умов реєстрації короткочасного працевлаштування з ініціативи роботодавця. Оскільки українські робітники мають дуже позитивну репутацію в Естонії, та за наявності понад 11500 вакантних посад в Естонії, труднощів у пошуку роботи виникати не повинно.

  •  Безкоштовна школа і дитячий садочок

Щоб гарантувати можливість українським матерям піти на роботу в Естонії без припинення виховання дітей, Естонія пропонує безперервну освіту для всіх українських дітей які прибули до Естонії.

  •  Медична допомога

Навіть якщо людина, яка приїхала, ще не має безпосередньої правової основи для перебування в Естонії, для неї медична допомога буде безкоштовною.

Більше подробиць можна дізнатися за посиланням тут.

 

Эстония ожидает украинских людей, вынужденных бежать из Украины, чтобы найти безопасное временное убежище в Эстонии. Страна помогает украинцам найти жилье, работу, медицинскую помощь, детский садик и школу в Эстонии на срок, который потребуется. Бизнес-компаниям помогают временно переехать с целью обеспечения непрерывности бизнеса, если это требует ситуация в Украине. Помимо этого, Инвест Эстония приостановила все иностранные инвестиционные проекты в России и Белоруссии.

  • Виза не нужна

Для пересечения эстонской границы украинцы должны иметь действительный документ для пересечения границы, паспорт гражданина.

  • Жилье

Совет по беженцам Эстонии наметил кратко- и долгосрочные варианты предоставления жилья для украинских беженцев с возможностью проживания бесплатно или с минимальными затратами.

  •  Работа

Украинские граждане, прибывшие в Эстонию с наличием или без визы, имеют право на работу в Эстонии при регистрации кратковременного трудоустройства по инициативе работодателя. Поскольку украинские рабочие имеют очень положительную репутацию в Эстонии и при наличии более 11500 вакантных должностей в Эстонии, трудностей в поиске работы возникать не должно.

  • Бесплатная школа и детский сад

Чтобы гарантировать возможность украинским матерям пойти на работу в Эстонии без прекращения воспитания детей, Эстония предлагает непрерывное образование для всех прибывших в Эстонию украинских детей.

  •  Медицинская помощь

Даже если приехавший еще не имеет непосредственной правовой основы для пребывания в Эстонии, для него медицинская помощь будет бесплатной.

Больше подробностей можно узнать по ссылке тут.

Читайте також: Список країн, які зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців